CMR Konsultant

Koolitused

CMR Konsultant OÜ koolitus Eesti Rahvusraamatukogus
27.novembril kell 10:00 – 15:30 (16:00)
 
Sihtrühm: vedajad, ekspedeerijad, kaubaomanikud, kindlustajad – kõik, keda puudutab kauba kahjustumine ja selle hüvitamise kord
 
Hind: kuni 16.november          - 150 eurot (+km)
hiljem                             - 185 eurot   (+km)
 
Registreerimine
ja info:
cmr@neti.ee
50 88 883
 
Lektorid: Renee Mahl, CMR Konsultant OÜ, www.cmr.ee
Prof Heiki Lindpere, https://www.etis.ee/CV/Heiki_Lindpere/est
 
Eemärk: 1. Saada lõpuks selgeks kes, millal ja miks vastutab veose laadimise ja kinnitamise eest.
2. Orienteeruda merevedamisega kaasneval õigusmaastikul ja teada, millal ja kuidas reguleerib vedamist CMR-i asemel mõni mereveo regulatsioon. Millise komplikatsioonid sellest tekivad?
3. Saada kiiresti teada, millised on Eesti vastutuskindlustuse katted ja „augud“.
 
I - Veose laadimine ja kinnitamine ning sellega seotud juhiste andmine ja täitmine – 2018. a on ringkonnakohus oma selge seisukoha öeldnud
 
  • Pärast 2018. a ringkonnakohtu lahendit on kohus lõpuks öelnud
sõnaselgelt välja, millal vastutab vedaja veose pealelaadimise ja kinnitamise vigade või saadud laadimis- või kinnitamisjuhiste järgimise eest.
-    Koos varasemate kohtu seisukohtade ja õigusalase seletava   
     kirjanduse abil peaks lõpuks saama kõigile selgeks, kes, millal ja miks
     vastutab.
-    2018. a 1.juunist jõustus autoveoseaduse (AutoVS) muudatus – kas,
     kui palju ja kuidas mõjutab AutoVS saatja ja vedaja vastutust
     laadimisel ja kinnitamisel? Kas midagi eluliselt muutub
    pealelaadimise ja kinnitamise osas?
 
II - Autovedaja (-ekspedeerija) vastutus merevedamise ajal (külalislektor: prof Heiki Lindpere)
  • Millal ja kuidas Eesti autovedaja(-ekspedeerija) võib vastutada mitte CMR-i, vaid mereveonormide alusel?
  • Rahvusvahelise mereõiguse ekspert prof. Heiki Lindpere (https://www.etis.ee/CV/Heiki_Lindpere/est) loeng orienteerumaks erinevates mereveoreeglites ja sellega kaasnevas vastutuses (Haag-Visby, Hamburgi, Rotterdami reeglid, Bill of Lading).
  • Kas, millal ja mil määral mõjutab merevedamisega seotud kahjujuhtum või viivitamine kauba saatja/saaja huve ning hüvitist?
  • Kas laevapiletite müük on mereveolepingu sõlmimine või on see ekspedeerija „muu teenus“?
  • Ülevaade Eesti kohtulahenditest merevedamise kohta ja mida võiks selle alusel prognoosida?
 
III - Vedaja/ekspedeerija vastutuskindlustus – mitte ainult vedajale, sest hüvitise saaja on kaubaomanik või tellija
  • Eesti kindlustusseltside (Ergo, IF, Inges, Salva, PZU, Compensa) poolt pakutav kindlustuskate.
  • Kiire ja selge ülevaade, mis on kindlustatud ja mis jääb kindlustamata
  • Mida peab tellija kontrollima, kas vedajal on kindlustatud?