CMR Konsultant

Koolitused

VEONDUSEGA SEOTUD UUED ÕPETLIKUD KOHTULAHENDID
(2019-2021 kohtupraktika alusel)
 
29.septembril 10:00 – 16:00 Tallinnas, Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis
 
Vastavalt valitsuse otsusele  peab osalejal olema esitada “koroonatõend” (vaktsineerimistõend või COVID-i läbipõdemise tõend). Reeglite muutumisel teavitame koheselt. Osalejate arv piiratud – 1 osaleja kahese laua taga. Registreeruda saab kuni 25 osalejani.
 
Sihtrühm:
 
 
rahvusvahelise transpordi- ja kaubandusettevõtete logistikajuhid, veokorraldajad ning ostu- ja müügijuhid; transpordikindlustuse tootejuhid ja kahjukäsitlejad
Eesmärk:
 
saada asjakohast õpetlikku teavet, kuidas peaks veoalastes vaidlustes erimeelsusi lahendama; mida praktikud peaksid teadma ja arvestama; kuidas on asja lahendamine „õige“ sõltumatuima isiku (kohtu) vaatenurgast
 
Lektor: Renee Mahl, CMR Konsultant, www.cmr.ee
 
Maksumus:  220 eurot (sisaldab mahukat koolitusmaterjali ja kohvipause)
Hind ei ole diferentseeritud, sest kohtade arv on piiratud.
 
Registreerimine
 
 
Info:
Registreerimine toimub kuni 25 osalejani
cmr@neti.ee aadressile saata osaleja nimi ja ametikoht, ettevõtte nimi ja aadress
cmr@neti.ee     50 88 883
 
Peamised teemad:
Vedaja raske hooletus
 • Riigikohtu uus lahend vedaja raske hooletuse kohta (16.06.2021)
 • Harju Maakohtu hinnang vedaja parkimisele „tänaval“ (09.12.2020) – saatja vs vedaja.
 • CMR-kindlustuse hinnang vedaja parkimisele „tänaval“ (31.12.2019) ja maakohtu hinnang samale vaidlusele (18.06.2021) – vedaja vs kindlustus.
 
Kaubaomaniku nõudeõiguse tõendamine. Kasutatud asja väärtuse hüvitamine. Lepingulise ja tegeliku vedaja vastutuse erinevad õiguslikud alused.
 • Ringkonnakohtu (03.04.2020) seisukoht, kas omanik on müüja või ostja, st kas hagejal on omanikule kuuluv õigus kahjuhüvitisele.
 • CMR-i kõrval välisriigi siseriikliku õiguse kohaldamine; rahvusvahelise kauba ostu-müügi lepingu konventsiooni (CISG) kohaldamine.
 • Vedaja lepinguline süüst sõltumatu ja lepinguväline süüline vastutus.
 
Vedaja ja laopidaja pandiõigus
 • Ringkonnakohtu (01.11.2019) lahend pandiõiguse kasutamise kohta
 • Rinkonnakohtu (18.10.2018) lahend pandiõiguse kohta ja 02.06.2020 kompromiss
 
Vedaja vastutuskindlustus ja veosekindlustus
 • Vedaja vastutuskindlustuse kindlustatud riskid (maakohtu lahend 28.10.2019)
 • Ringkonnakohtu hinnang (28.11.2019) kauba väljapetmisel „õige“ saaja isiku tuvastamise ning vedaja ja saatja tõendamiskoormise  jagunemise kohta.
 • Kauba õigeaegse kontrollimise kohustus. Kindlustuse regressiõiguse tagamine. (maakohtu lahend 02.12.2019)
 • Vedaja öise parkimiskoha valik – kas nii „hea“, et vedaja vabaneb CMR art 17.2 alusel vastutusest või nii „halb“, et vedaja tekitas kahju raske hooletusega (maakohtu lahend 27.04.2020)
 
Pettus ja kindlustuspettus
 • Kvaliteetse kauba väljavahetamine ebakvaliteetse vastu veo käigus (Rinkonnakohtu lahend 28.06.2019).
 • Vedaja tahtlik teelt väljasõit tekkinud kaubakahju kindlustuskahjuks vormistamiseks (maakohtu lahend 11.06.2020)
 
Kaubakoguse erinevus veo tellimisel ja tegelikul laadimisel
 • Telliti 1 alusel, laaditi 2 alust: Kas vedaja võib küsida 2x rohkem tasu? Kumb on tähtsam, kas veotellimus või CMR? Veolepingu muutmine ja vorm. Kas ja millal peab vedaja küsima juhiseid, kui kauba kogus laadimisel erineb tellitust? (Ringkonnakohtu lahend 26.08.2019)
 
Muud vaidlused
 • Veoarve tasumise tingimus CMR originaalide esitamise kohustuse vastu (Ringkonnakohus 28.05.2020 ja 08.01.2020; maakohus 10.10.2019)
 • Tasaarvestus (Ringkonnakohus 22.11.2019)
 • Näited, kuidas ei tohi kahju korral jätta lihtsalt veotasu maksmata (Ringkonnakohus 12.06.2020 ja 30.10.2020)
 • Autojuhi poolt CMR ebakorrektse täitmisega vedajale (tööandjale) kahju tekitamine ja vedaja (tööandja) haginõue autojuhi vastu (maakohus 07.11.2019)