CMR Konsultant

 

Veritatis simplex oratio est (Seneca)


Tutvustus
CMR Konsultant OÜ tegutseb alates 1998.a transpordi-, logistika- ja kaubandusettevõtete nõustamise ja koolitamise alal rahvusvahelise transpordi-, väliskaubandus- ja kindlustusõiguse valdkonnas. CMR Konsultant OÜ esindab klienti nii kohtuvälise läbirääkimise käigus kui ka kohtumenetluses.

Spetsialiseerumine
CMR Konsultant on spetsialiseerunud peamiselt nende vaidluste lahendamisele, mis on seotud kauba tarnimisega müüjalt ostjale transpordi- ja logistikateenuse osutaja kaasabil ning kaubaveoga seotud kindlustusega.
Enamik õigusvaidlusi tuleneb kauba kaotsiminekust, kahjustumisest
ja hilinemisest.  Samuti ka veo- ja ekspedeerimistasu maksmise kohustuse ja suuruse üle vaidlustest ning muudest nõuetest (nt pandiõiguse kasutamine).